exavia

1.MONTAŻ

Widok ogólny instalacji

Ustalenie wymiarów

Exavia 2017 -> 2020 : Mocowanie uchwytów do słupka

Exavia 2020 -> 2023 : Mocowanie uchwytów do słupka

Mocowanie napędów

Montaż modułu sterującego

Podłączenie napędów

MONTAŻ !NOWY 2023!

Ustalenie wymiarów

Mocowanie uchwytów do słupka (Konfiguracja L.e z filarem murowanym)

Mocowanie uchwytów do słupka (Konfiguracja L.E z filarem murowanym)

Mocowanie uchwytów do słupka (Konfiguracja L.e z metalowym słupem)

Mocowanie uchwytów do słupka (Konfiguracja L.E z metalowym słupem)

Mocowanie uchwytów do słupka (Konfiguracja M z filarem murowanym)

Mocowanie uchwytów do słupka (Konfiguracja M z metalowym słupem)

Mocowanie uchwytów do słupka (Konfiguracja S z metalowym słupem)

2.URUCHOMIENIE I STANDARDOWE UŻYTKOWANIE

Ustawienie ogranicznika otwarcia

Standardowe użytkowanie

3.OKABLOWANIE AKCESORIÓW

Fotokomórki

Pomarańczowe światło

Akumulator

Akcesoriów opcjonalne

Zmiana koloru migającego światła

4.USTAWIENIA ZAAWANSOWANE

Otwarcie umożliwiające przejście pieszego

Automatyczne zamykanie

5.PROGRAMOWANIE PILOTÓW ZDALNEGO STEROWANIA

Dodawanie pilota zdalnego sterowania

6.POMOC W USUWANIU USTEREK

Kasowanie ustawień

Kasowanie ustawień i pilotów zdalnego sterowania

Brama otwiera się ponownie po zakończeniu zamykania

Zablokowanie / odblokowanie napędów

Uruchamianie trybu samodzielnego przyuczenia